Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

W Gdańsku też będą wybory lokalne. W Szczecinie i Wrocławiu do rad osiedli startują partie - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
W Gdańsku też będą wybory lokalne. W Szczecinie i Wrocławiu do rad osiedli startują partie
20-03-2015 01:07   Janusz Ludwiczak
W niedzielę wybory osiedlowe odbędą się nie tylko w Poznaniu, ale również w Gdańsku. Mieszkańcy stolicy Pomorza będą wybierać przedstawicieli do 30 rad dzielnic. Dla przykładu najwyższa frekwencja w poprzednich wyborach wyniosła 22,97%. Sprawdzamy również jak funkcjonują rady osiedli i dzielnic w innych polskich miastach, jakie mają zadania i kompetencje. Na przykład we Wrocławiu w wyborach do rad osiedli startują podobnie jak w wyborach samorządowych komitety i partie polityczne.

W najbliższą niedzielę o sprawach swojej okolicy będą decydować nie tylko mieszkańcy Łazarza i Poznania. Wybory do 30 rad dzielnic odbędą się w grodzie Neptuna. Gdańszczanie będą w sumie wybierać 486 radnych spośród 648 kandydatów.

W poprzednich wyborach do rad dzielnic w Gdańsku najwyższa frekwencja wyniosła 22,97% na Wzgórzu Mickiewicza. W Strzyży, którą można porównać do Sołacza frekwencja wyniosła 19,96%, w Przeróbce - 19,37%. Najniższa frekwencja była we Wrzeszczu 7,98% (odpowiednik Łazarza) i w Śródmieściu - 6,63%.

Dla porównania w 2011 r. frekwencja w wyborach osiedlowych na Łazarzu wyniosła 4,05% - na 29 805 uprawnionych do głosowania do urn poszło 1207 wyborców (natomiast w Poznaniu największa frekwencja była na Osiedlu Morasko-Radojewo wyniosła aż 32,13% - 491 wyborców na 1528 uprawnionych do głosowania). W 2008 roku w wyborach do Rady Osiedla Święty Łazarz frekwencja wyniosła tylko 2,62% (na 25 510 mieszkańców zagłosowało tylko 668 osób). Rok później, w wyborach do Rady Osiedla Targowego frekwencja wyniosła 6,93% (na 6264 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 434 mieszkańców).


4 złote na mieszkańca

A jakie są zadania rad dzielnic w Gdańsku?

Do zadań jednostek pomocniczych należy: reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta Gdańska interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych, zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej, umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania, organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania czy kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne. Dla realizacji celów statutowych Rady jednostek pomocniczych współpracują z radnymi Miasta z danego okręgu wyborczego, z Radą Miasta Gdańska oraz organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi działającymi na ich terenie - informuje Michał Piotrowski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Rady dzielnic w Gdańsku mają również budżet. Ustalona została stawka na jednego mieszkańca w danej jednostce pomocniczej w wysokości 4 złotych celem wyodrębnienia w budżecie miasta. Ponadto jeśli frekwencja w wyborach wyniosła od 14 do 16% uprawnionych do głosowania stawka ulega zwiększeniu o 25% na jednego mieszkańca. W przypadku, gdy do wyborów pójdzie powyżej 16% osób uprawnionych do głosowania wtedy dany budżet wynosi 6 złotych na mieszkańca.


Partie polityczne do rady osiedla

Na przykład we Wrocławiu w wyborach do rad osiedli startują podobnie jak w wyborach samorządowych komitety i partie polityczne. Listy kandydatów podzielone są na komitety, które składają się nie tylko z organizacji i grup mieszkańców, ale również partii politycznych. I tak np. do Rady Osiedla Plac Grunwaldzki może startować PO, PiS czy SLD.
W stolicy Dolnego Śląska funkcjonuje 48 rad osiedli, które tylko wydają opinie. Rady osiedli we Wrocławiu mają małe kompetencje, nie posiadają nawet własnego budżetu. Samorządy pomocnicze nie przekazują środków chociażby na remonty chodników, ale mogą zdecydować, która ulica wymaga pilniejszej inwestycji.

Podobnie jest również w Szczecinie, w którym funkcjonuje 37 rad osiedli.

W 37 radach jest każdorazowo do obsadzenia 585 mandatów, jednak w poprzednich wyborach w czterech osiedlach było mniej chętnych niż miejsc w radzie, wobec czego wybory się nie odbyły, a do rad weszły osoby, które się zgłosiły. Do rad osiedli startują również członkowie partii politycznych, ale statuty nie przewidują tworzenia klubów radnych w radzie - wyjaśnia Rafał Miszczyk z Biura Rady Miasta Szczecin.

Na działalność rady osiedla przeznaczane jest w budżecie kwota, której wysokość zależy od liczby mieszkańców w poszczególnych osiedlach. Wydatkowana jest ona na np. opłacenie wynajmu lokalu, mediów i bieżących wydatków. Dodatkowo, na każdą rade osiedla jest przeznaczone 150 tys. zł na wybrane przez nią inwestycje - objaśnia Rafał Miszczuk, Biuro Rady Miasta Szczecin.


5 milionów dla osiedli

Rady osiedli działają również u naszych północno-wschodnich sąsiadów, czyli w Bydgoszczy.

W naszym mieście funkcjonuje obecnie 27 rad. W połowie roku zaczną funkcjonować dwie kolejne, co jest wynikiem podziału jednej z rad osiedli. Do dyspozycji rad jest 620 tysięcy złotych w budżecie na 2015 rok. Są przede wszystkim organem opiniującym miejskie przedsięwzięcia i integrującym lokalną społeczność. Rady posiadają własne statuty - tłumaczy Piotr Kurek z Biura Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Warto podkreślić, że rady osiedli opiniują też zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycje wskazują jednak bezpośrednio mieszkańcy w głosowaniu. (Zasada działania programu „5/6” polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdej rad osiedli (wchodzących w skład 6 okręgów wyborczych). Do realizacji skierowano zadania, które zyskały w trakcie głosowania mieszkańców największą liczbę zadań i wpasowywały się w możliwości finansowe poszczególnych osiedli) - dodaje Piotr Kurek, rzecznik Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Frekwencja w wyborach kształtuje się na bardzo różnym poziomie waha się od niespełna procenta (bywało, że wybory były nieważne, bo nie uczestniczyło w nich nawet 75/105 osób - na jednego radnego nie przypadało nawet 5 głosujących) ale są tez osiedla, gdzie frekwencja jest stosunkowo wysoka rzędu kilkunastu procent. Na przykład w Łęgnowie Wieś, gdzie zamieszkuje 855 mieszkańców (z tego szacujemy, że uprawnionych do głosowania było 70-80 procent) głosowało 106 mieszkańców. Generalnie frekwencja jest najniższa na dużych osiedlach - podsumowuje Piotr Kurek z bydgoskiego magistratu.


PO, PiS, SLD i Nowa Prawica do Rady Osiedla

I zaglądamy jeszcze do Łodzi, w której funkcjonuje 36 jednostek pomocniczych, w których pracuje łącznie 624 radnych osiedlowych.

Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym. Zakres zadań i kompetencji jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, który umożliwia jednostkom pomocniczym dokonywania wyboru zadań ściśle związanych z potrzebami społeczności lokalnych. Rady osiedli mogą dokonywać wyborów zadań min. zadań inwestycyjnych i remontowych zgłaszanych w trybach: konkursu na zadania inwestycyjne, wskazywania zadań inwestycyjnych lub remontowych w oparciu o środki określone zgodnie z przyjętym algorytmem tj. w następujących dziedzinach: prace remontowe żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych, prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem, budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich, konserwacja zieleńców wraz z małą architekturą, poprawa stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność kulturalna i rekreacyjno-sportowa - objaśnia Hubert Zając, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Łodzi.

Na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i remontowych jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w budżecie Miasta na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000.000 zł. (zadania inwestycyjne i remontowe tj. algorytm 18.750.000 zł i 6.250.000 zł. Konkurs, tylko na zadania inwestycyjne) oraz 2.000.019 zł (zadania bieżące tj.: diety, opłaty za czynsz, media, oraz organizacja imprez, festynów itp.) - dodaje Hubert Zając, Urząd Miasta Łodzi.

Kandydaci do rad osiedli w Łodzi zgłaszani są w formie list. Uprawnionymi do zgłoszenia listy kandydatów są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali listę kandydatów na członków rady. Listę może stanowić jeden kandydat. W Łodzi podobnie jak we Wrocławiu i Szczecinie kandydatami do rad osiedli mogą być przedstawiciele partii politycznych.

W wyborach do rad osiedli zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zgłoszone zostały listy kandydatów na członków rad osiedli o następujących proweniencjach politycznych: osiedlowe listy mieszkańców (o różnych nazwach lokalnych), a także listy reprezentujące partie polityczne : PO, PIS, SLD Lewica Razem oraz Kongres Nowej Prawicy. Frekwencja w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. w skali całego miasta wyniosła 12,8 % - podsumowuje Hubert Zając z łódzkiego Urzędu Miasta.


Komentarze (0)

Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
19

lis

do 23-12-2022
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznański Jarmark Świąteczny - Betlejem Poznańskie

03

gru

do 18-12-2022
Rynek Łazarski
Betlejem Poznańskie - jarmark świąteczny

09

gru

do 11-12-2022
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Poznań Ice Festival" - Festiwal Rzeźby Lodowej

11

gru

Rynek Łazarski
Targi Sztuk Pięknych
w godz. 12:00-17:00

12

gru

Szkoła Podstawowa nr 77 ul. Dmowskiego 50
Ulica dla dzieci - Ulica dla wszystkich
w godz 12:00-19:00, ul. Dmowskiego przy SP77

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: