Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Rada "Osiedla Łazarz" zakończyła działalność. Mieszkańcy będą wybierać nowych radnych - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
Rada "Osiedla Łazarz" zakończyła działalność. Mieszkańcy będą wybierać nowych radnych
19-04-2023 07:30   Janusz Ludwiczak
W poniedziałek odbyło się ostatnie posiedzenie Rady "Osiedla Łazarz". W przyszłym tygodniu mieszkańcy i członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" będą wybierać nowych radnych.

– Odbyło się ostatnie, w kadencji 2019-2023, posiedzenie Rady Osiedla Łazarz SM Grunwald. Było ono okazją do wyrażenia podziękowania naszym radnym za ich zaangażowanie i działanie na rzecz mieszkańców. Dziękujemy. Po raz pierwszy, w historii Osiedla, podziękowanie zostało podpisane przez trzech kierowników, takie, w ostatnim czasie, były u nas zmiany – napisał na swoim profilu Wojciech Wośkowiak, kierownik Administracji Osiedla "Łazarz" Spółdzielni Grunwald, wcześniej przewodniczący spółdzielczej "Rady Osiedla Łazarz".

W Radzie Osiedla "Łazarz" w kadencji 2019-2023 zasiadali:
  1. Jerzy Babiak
  2. Helena Czajka
  3. Andrzej Grzybowski
  4. Izabella Hermanowska
  5. Maria Ignaszak
  6. Bogumiła Kalińska
  7. Leszek Kowalski
  8. Maria Łazarz
  9. Krystyna Plich
10. Tomasz Rybacki
11. Andrzej Sokolnicki
12. Iwona Świechowska
13. Małgorzata Wojtkowiak
14. Wojciech Wośkowiak (do 31 grudnia 2022).

Jak już informowaliśmy w przyszłym tygodniu mieszkańcy "Osiedla Łazarz " Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald będą wybierać nową radę osiedla na najbliższą 3-letnią kadencję.

Wybory odbędą się w ramach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald". W wyborach będą mogli wziąć udział tylko "spółdzielcy", czyli mieszkańcy "Osiedla Łazarz" SM Grunwald.

– Liczmy, że mieszkańcy będą chcieli aktywnie włączyć się w ten demokratyczny proces. W walnym zebraniu może wziąć udział każdy członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" z terenu Osiedla „Łazarz". Mamy 3 tysiące lokali. Będzie to też okazja do podsumowania dotychczasowych działań. Rada Osiedla jest ważnym tego elementem, gdyż ona przyjmuje plan rzeczowo-finansowy na dany rok, ma wpływ na kierunki działań oraz rozwoju naszej spółdzielczości na Łazarzu – powiedział Wojciech Wośkowiak, kierownik Administracji "Osiedla Łazarz" Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald.

Wybory do "spółdzielczej" Rady "Osiedla Łazarz" odbędą się 24 kwietnia dla "górnego Łazarza", a dzień później dla mieszkańców bloków z "dolnego" Łazarza.

Dodajmy, że podczas ostatnich wyborów, które odbyły się w 2019 roku w głosowaniu wzięły udział zaledwie… 53 osoby spośród 2682 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 1,98%.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" Osiedla Łazarz:

24 kwietnia (poniedziałek) godz. 17:00 – Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20 – sala A (jeden przystanek tramwajowy za ul. Bułgarską w kierunku Junikowa):
• Bogusławskiego 16, 32
• Chociszewskiego 2, 4, 6
• Drużbackiej 2, 4, 6
• Głogowska 26A, 107, 109, 113, 115, 115A, 117, 118, 120, 122, 124, 124A
• Hetmańska 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
• Kasprzaka 1, 1A, 2, 3, 3A, 5, 7, 11, 35
• Krauthofera 35
• Limanowskiego 18A, 18B
• Lodowa 43
• Niegolewskich 15, 15A, 17
• Parkowa 1, 3
• Potockiej 24, 26, 28
• Potworowskiego 9, 16, 18, 20, 22
• Śniadeckich 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 30
• Wyspiańskiego 15A, 17
• Załęże 2, 6, 8, 11.

25 kwietnia (wtorek) godz. 17:00 – Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20 – sala A (jeden przystanek tramwajowy za ul. Bułgarską w kierunku Junikowa):
• Chłodna 7, 9, 10
• Dmowskiego 2A, 4, 5,7A, 5/7B, 5/7C, 5/7D, 5/7E, 6, 12, 12A, 14, 16, 22, 22A, 24, 34, 38, 38A, 40
• Głogowska 89A, 89B, 91A, 91B, 91C, 99, 99A
• Lodowa 2, 4, 5, 7, 8, 10, 10A, 12, 16, 19A, 19B, 19C, 19D, 20, 43
• Łukaszewicza 12, 16, 16A, 16B, 20A, 21, 22, 44
• Potockiej 31, 31A, 33, 33A, 39A, 39B, 39C, 41A, 41B, 41C, 43A, 43B, 43C, 45A, 45B, 45C
• Rynek Łazarski 17, 18
• Stablewskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 9, 9A, 10, 12, 14, 16, 19, 19A, 27, 27A, 27B.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, ds. wolnych wniosków oraz ds. odczytania protokołu z danej części poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019 – 2022.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności przypadającej pomiędzy Walnym Zgromadzeniem w 2019 r. a Walnym Zgromadzeniem w 2023 r.
 6. Informacja Komisji Skrutacyjnej o liczbie członków biorących udział w części Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
 7. Przeprowadzenie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 8. Wybór delegata na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
 9. Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018 r. – 2020 r.
 10. Przedstawienie kierunków działania Spółdzielni w 2023 r.
 11. Informacja Komisji ds. odczytania protokołu z danej części poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,
  b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,
  c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przypadającej pomiędzy Walnym Zgromadzeniem w 2019 r. a Walnym Zgromadzeniem w 2023 r.
  d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.,
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w latach 2019, 2020, 2021, 2022,
  f) uchwalenia kierunków działania Spółdzielni w 2023 r.,
  g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni,
  h) rozpatrzenia wniosków związanych z przeprowadzoną lustracją Spółdzielni w 2022 r.
 13. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej danej części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyniku wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz wyboru delegata na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.
 14. Wolne głosy w sprawach objętych porządkiem obrad.
  Sprawy Osiedlowe niebędące przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia
 15. Przedstawienie informacji z działalności Rady Osiedla w 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.
 16. Przeprowadzenie wyboru członków do Rady Osiedla.
 17. Przedstawienie informacji kierownictwa Osiedla z działalności w 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r. oraz z realizacji zgłoszonych wniosków na Walnym Zgromadzeniu 2019 r.
 18. Dyskusja.
 19. Informacja Komisji ds. wolnych wniosków.
 20. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej danej części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyniku wyboru członków do Rady Osiedla.
 21. Zakończenie Zebrania.

Czym zajmuje się Rada "Osiedla Łazarz" SM Grunwald?

 • Współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społecznej i kulturalnej.
 • Uchwalenie planów gospodarczo-finansowych Osiedla i programów działalności społecznej i kulturalnej.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zasad gospodarki finansowej Osiedla.
 • Opiniowanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi Osiedla.
 • Wyrażanie opinii w sprawach: przyjęcia i zwolnienia kierownika Osiedla i jego zastępców, przyznawania wynagrodzeń, premii i nagród oraz nakładania kar.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością kierownika Osiedla i jego zastępców.
 • Nadzorowanie celowości wydatków, przetargów i rachunków oraz planów rzeczowo–remontowych Osiedla, ich wykonania oraz powoływanie rzeczoznawców dla wykonania określonych zadań i nadzorowanie finansowania wydatków poniesionych na ten cel.
 • Rozpatrywanie skarg na działalność kierownika Osiedla i jego zastępców.
 • Ustalanie podziału Osiedla na grupy członkowskie.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zawierania umów o ustanawianie praw do lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych w budynkach i na terenach przekazanych do eksploatacji Osiedla. Podejmowanie uchwał w sprawie oddawania w najem lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych, zagospodarowania terenów między budynkami, ustalania opłat za używanie lokali i terenów.
 • Wytyczanie kierunków i prowadzenie działalności społecznej i kulturalnej na terenie Osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno – kulturalnych w Osiedlu.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia placówek społecznych i kulturalnych na terenie Osiedla.
 • Współdziałanie z instytucjami powołanymi do pomocy i opieki społecznej.
 • Krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia społecznego, organizowanie postępowania pojednawczego.
 • Współdziałanie z organami samorządu gminnego i organizacjami społecznymi w dziedzinie realizacji zadań gospodarczych, społecznych i kulturalnych w Osiedlu oraz innych zadań o charakterze ogólnomiejskim.
 • Podział mandatów do Rady Nadzorczej na poszczególne grupy członkowskie.
 • Zajmowanie stanowiska w sprawie wystąpienia na drogę sądową w stosunku do członka zalegającego z opłatami eksploatacyjnymi za co najmniej 3 okresy płatności.
 • Zajmowanie stanowiska w sprawie wystąpienia przez Zarząd Spółdzielni z wnioskiem do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie albo wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
 • Rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Osiedla.


Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
10

wrz

do 13-09-2024
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Drema" - Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego

20

wrz

do 22-09-2024
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Retro Motor Show" - Targi Pojazdów Zabytkowych

25

wrz

do 27-09-2024
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi "Polagra"
Targi "Smaki Regionów"

28

wrz

do 29-09-2024
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi mieszkaniowe, domów i nieruchomości

[ wszystkie ]

Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: