Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Rada Miasta ustaliła wysokość środków dla rad osiedli - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
Rada Miasta ustaliła wysokość środków dla rad osiedli
03-04-2019 01:24   Janusz Ludwiczak
Podczas wtorkowej sesji poznańscy radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla, a także ustalili wysokości środków dla rad osiedli na lata 2020-2023.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla dotyczy zasad nalicza środków dla rad osiedli.

I tak rady osiedli będą dysponować środkami wolnymi, celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom, środkami przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych oraz uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na środki wolne składać będą się tak jak do tej pory środki naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni osiedla, środki naliczone od dochodu z podatku od nieruchomości, stanowiące sumę – 5% udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości, z wyłączeniem podatku od budowli, przy zastosowaniu wskaźnika korygującego, 60% udziału w należności z podatku od nieruchomości ustalonej dla nowo oddanych do użytku budynków w pierwszym roku powstania obowiązku podatkowego, naliczanego w równych transzach przez trzy kolejne lata, licząc od roku następującego po roku, w którym po raz pierwszy ten podatek naliczono, a także dochody z mienia komunalnego przekazanego osiedlu na zasadach określonych w Statucie Miasta oraz darowizny na rzecz Miasta przekazane przez darczyńców z przeznaczeniem dla osiedla.

Wysokość środków naliczana będzie w 80% według liczby mieszkańców oraz w 20% według powierzchni osiedla.

– Głównym celem aktualizacji jest dookreślenie zasad naliczania środków na budowę dróg lokalnych w nowym czteroletnim okresie realizacji. Kontynuuje się zasadę przydziału środków dla poszczególnych osiedli proporcjonalnie do długości dróg gruntowych oraz liczby numerów adresowych przy drogach gruntowych według stanu na 31 marca roku, w którym dokonywane jest naliczenie tychże środków, z uwzględnieniem korekty długości dróg, na które już zabezpieczono środki w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Proponuje się w przypadku, gdy kwota naliczona dla osiedla nie przekracza 500.000 zł, nie przydzielać środków osiedlu. Ponadto przedłożony projekt zakłada wyodrębnienie z łącznej puli środków w formie rezerwy na pokrycie do 20% różnicy pomiędzy wartością najkorzystniejszej oferty wynikającej z przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego a wartością kosztorysową inwestycji. Jednocześnie w stosunku do obowiązującej wersji uchwały dokonano w projekcie zmian o charakterze porządkowym – wyjaśnia Piotr Husejko, dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu Urzędu Miasta Poznania.

Dodajmy, że na ten rok budżet Rady Osiedla Św. Łazarz wyniósł prawie milion złotych - dokładnie 952 672 zł. Ze środków tych przewidziano m.in. remont chodników na ul. Jarochowskiego (na odcinku od Palacza do Hetmańskiej), na co przewidziano przeznaczyć 140 tys. zł. Radni poprzedniej kadencji przeznaczyli również 70 tys. zł na zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych. Ponadto w tegorocznym budżecie zaplanowano przeznaczyć 110 tys. zł na rozbudowę siłowni i zabezpieczenie boiska przy ul. Dmowskiego.


Komentarze (0)

Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
27

paź

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Dom Bajek - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci i opiekunów. Cykl Żywioły. Dla dzieci w wieku 2-5 lat.
- obowiązują zapisy: dom.bajek.poznan@gmail.com

18:30
Łazarz
30. sesja (zdalna) Rady Osiedla Św. Łazarz
► porządek obrad

28

paź

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"In Memoriam - VI łazarski wieczór zaduszkowy

30

paź

10:00
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 ul. Jarochowskiego 1
Konkurs Plastyczny Barwami malowane – temat prac „Dyzio marzyciel” - finał

03

lis

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Przez żołądek do kultury: Wietnam" - spotkanie międzykulturowe, realizowane przez wolontariuszy, obcokrajowców mieszkających w Poznaniu

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: