Najbliższe sesje i posiedzenia komisji

NAJBLIŻSZA SESJA:
XXXV sesja (zwyczajna):
27.09.2017 godz. 17:30
Biuro Rady Osiedla Święty Łazarz - Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych (bud.B), ul. Wyspiańskiego 27

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebudowy lub remontu ulicy Jarochowskiego od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w projekcie planu wydatków Osiedla na rok 2018.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji zmiany organizacji ruchu na terenie Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu „Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021”.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ustaleń dotyczących zagospodarowania terenu przy Przedszkolu nr 48.
 8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie poparcia dla projektu pn. „Budowa systemu parkingów P&R – etap III”, w rejonie pętli autobusowej Górczyn.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyróżnienia aktywnych mieszkańców Osiedla tytułem „Łazarskiego Asiora Roku”.
 10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Ułańskiej.
 11. Przedstawienie założeń do budowy monitoringu w Parku Wilsona.
 12. Przedstawienie koncepcji przebudowy pływalni letniej oraz budowy pływalni krytej i toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza.
 13. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

HARMONOGRAM SESJI RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ:
16 marca 2016 → nadzwyczajna 8 marca 2016
20 kwietnia 2016 → 13 kwietnia 2016
27 kwietnia 2016 - nadzwyczajna
18 maja 2016
15 czerwca 2016
20 lipca 2016 → 14 lipca 2016
17 sierpnia 2016 → 24 sierpnia 2016
21 września 2016 → 28 września 2016
19 października 2016
2 listopada 2016 - specjalna
16 listopada 2016
21 grudnia 2016 → 14 grudnia 2016
18 stycznia 2017
15 lutego 2017
15 marca 2017 → 22 marca 2017
19 kwietnia 2017
17 maja 2017 → 18 maja 2017
21 czerwca 2017
19 lipca 2017 → 24 lipca 2017 (budżetowa)
16 sierpnia 2017 → 23 sierpnia 2017
27 września 2017
• 18 października 2017
• 15 listopada 2017
• 13 grudnia 2017

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIA KOMISJI:
BRAK

Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
22

wrz

do 23-09-2017
Zajezdnia tramwajowa MPK ul. Głogowska 131/133
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:00-13:00

23

wrz

do 26-09-2017
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Smaki Regionów

11:00
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 ul. Jarochowskiego 1
Rzeźby ogrodowe – warsztaty plastyczne z cyklu „TworzyMy” dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami

Park Wilsona
Piknik "Schrońmy się na Łazarzu"
w godz. 12:00-17:00

18:00
Hala widowiskowo-sportowa Arena ul. Wyspiańskiego 33 Park Kasprowicza
Orkiestra Złotych Przebojów

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: