Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Rada Osiedla Św. Łazarz obradowała na temat likwidacji Gimnazjum nr 51 - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
Rada Osiedla Św. Łazarz obradowała na temat likwidacji Gimnazjum nr 51
16-01-2013 11:38   Janusz Ludwiczak
Likwidacja Gimnazjum nr 51 była jednym z tematów pierwszej w tym roku sesji Rady Osiedla Św. Łazarz.

Na sesji, która odbyła się w środę 9 stycznia oprócz dwunastu osiedlowych radnych pojawiła się również dyrektor Gimnazjum nr 51, członkowie Rady Pedagogicznej i przedstawiciele Rady Rodziców.

Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 2 stycznia 2013 r. podjął Uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu propozycji uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu - więcej poniżej.

Jako Zarząd doszliśmy do wniosku, że Wydział Oświaty powinien na parterze budynku umieścić przedszkole, które funkcjonowało tam, gdy działała Szkoła Podstawowa nr 97 - mówiła w trakcie posiedzenia Maria Łazarz, Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Św. Łazarz.

Przewodniczący Rady, Wojciech Wośkowiak wyjaśnił, że projekt likwidacji Gimnazjum nr 51 negatywnie zaopiniowały również Komisja Oświaty i Wychowania oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Poznania.

Wszystko wskazuje na to, że projekt ten nie znajdzie się w porządku obrad najbliższych sesji Rady Miasta, jednak pałeczka należy po stronie pana prezydenta - przekonywał Wojciech Wośkowiak, Przewodniczący Rady Osiedla Św. Łazarz i Radny Miasta Poznania.

Dziękujemy za wsparcie. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami szansa, której nie możemy zmarnować i musimy zadbać o nas los.
Jesteśmy porównywani ze szkołami, które mają oddziały ogólnodostępne, a nie integracyjne. Uczęszczają do nas dzieci, które ukończyły Szkołę Podstawową nr 9, gdzie działają oddziały terapeutyczne
- powiedziała Kamila Hnatyk, dyrektor Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II przy ul. Potockiej.

Dyrekcja Gimnazjum nr 51 poprosiła również Radę Osiedla Św. Łazarz, by zwróciła się do Wydziału Oświaty o przywrócenie dotychczasowego obwodu, który obejmował również bloki Osiedla Hetmańskiego.

Pan prezydent opublikował tabelę, z której wynikało, że Gimnazjum nr 53 miało być bezobwodowe, a my mieliśmy mieć obwód większy, a przynajmniej nie zmniejszony. Tymczasem zmniejszono nasz obwód - żaliła się Kamila Hnatyk, dyrektor Gimnazjum nr 51.


W dniu 2 stycznia Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz przygotował odpowiedź na projekt uchwały dot. likwidacji Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II przy ul. Potockiej.

Rada Osiedla Św. Łazarz w dniu 28 grudnia 2012 r. otrzymała projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu z prośbą o jej zaopiniowanie. Rada Osiedla udziela odpowiedzi na pisma w terminie 30 dni od ich otrzymania. Ze względu na ważność sprawy zwołano posiedzenie Rady Osiedla na dzień 9 stycznia br. w celu wypracowania stanowiska Rady.
Wydział Oświaty Urzędu m. Poznania w dniu 21 grudnia skierował do Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady m. Poznania prośbę o umieszczenie w porządku obrad posiedzenia komisji w dniu 3.01.2013 punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu.

Wydział Oświaty Urzędu m. Poznania nie poinformował o tym fakcie Rady Osiedla i w związku z powyższym nie mógł otrzymać opinii Rady w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie ze Statutem m. Poznania - Uchwała NR LXXX/1202/V/2010 Rady m. POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r.
§ 8
1. Realizując cel określony w § 7, Miasto prowadzi sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i wypełnia zadania niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność:
1) swoich organów;
2) osiedli;
3) miejskich jednostek organizacyjnych;
§ 40
1. W sprawach dotyczących danego osiedla w zakresie uregulowanym w statucie osiedla zasięganie opinii osiedla jest dla organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta obligatoryjne.
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwała Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz.4278) Osiedle realizuje swoje zadania m. in. poprzez:
• „występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla” oraz„wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta”.

Ponadto ZARZĄDZENIE NR 26/2011/K PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 9 czerwca 2011r. reguluje zasady współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami.
§ 2
1. Wydziały oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, w ramach swoich właściwości, zobowiązani są do podejmowania działań umożliwiających osiedlom wykonywanie ich zadań wynikających ze Statutu Miasta Poznania, statutów poszczególnych osiedli i innych obowiązujących uregulowań prawnych, w szczególności do:
1) zasięgania opinii osiedli w sprawach wynikających ze statutów osiedli;
2) informowania osiedli o istotnych sprawach dotyczących mieszkańców i terenu osiedla;
3) ustosunkowywania się do opinii i wniosków zgłaszanych przez osiedla w sprawach dotyczących mieszkańców i terenu osiedla;

Wydział Oświaty m. Poznania przygotowując projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu nie zachował wyżej wymienionych procedur.

Zarząd Osiedla Św. Łazarz na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 2013 roku podjął Uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu propozycji uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu.

Proponujemy wprowadzenie w szkole programu naprawczego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014.

UZASADNIENIE.
1 .Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu spowoduje sytuację, w której tzw. Dolny Łazarz pozbawiony zostanie jedynego gimnazjum na tym terenie. Przypominamy, że na terenie Dolnego Łazarza działają dwie szkoły podstawowe. Wg danych Wydziału Organizacyjnego m. Poznania na tym terenie zamieszkuje około 8000 mieszkańców. W ostatnim okresie wybudowano szereg nowych budynków na tym terenie co skutkować będzie zwiększeniem ilości mieszkańców.
2. Zgodnie z kryteriami oceny gimnazjów przyjętymi przez Wydział Oświaty Gimnazjum nr 51 znalazło się w grupie 10 najsłabszych.
- Niezrozumiałe jest dla Zarządu Rady Osiedla wybranie tej placówki do likwidacji, chociaż inne gimnazja zostały niżej sklasyfikowane,
- Gimnazjum nie otrzymało propozycji wsparcia i przygotowania programu naprawczego.
3. Z materiałów otrzymanych z Wydziału Oświaty wynika między innymi, że nieprecyzyjne, niespójne są zasady tworzenia Oddziałów w gimnazjach np.
G50 94 uczniów 4 Oddziały / 23,5/
G51 52 uczniów 2 Oddziały / 26/
G53 53 uczniów 2 Oddziały / 26,5/
G55 57 uczniów 3 Oddziały /19/
G58 126 uczniów 4 Oddziały /31,5/
Oddziały/ klasy mogą być 19 lub 32 osobowe co skutkuje różnymi ilościami oddziałów.
4. W roku 2012 nastąpiła zmiana granic obwodów gimnazjalnych na Łazarzu. Zwiększył się obwód Gimnazjum nr 33 i 53, obwód Gimnazjum nr 51 uległ zmniejszeniu. Decyzje zmian granic obwodów w konsekwencji spowodowały zmniejszenie lub zwiększenie naboru uczniów.
Z materiału otrzymanego z Wydziału Oświaty wynika, że zmiana granic obwodu Gimnazjum nr 51 nastąpiła na wniosek Radnych. Rada Osiedla Św. Łazarz nie wnosiła propozycji wprowadzenia zmian granic obwodu G51 i nie otrzymała do zaopiniowania żadnego projektu zmniejszenia obwodu Gimnazjum nr 51.
5. Z uzasadnienia do uchwały wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 51 wynika, że niskie jest wykorzystanie obiektu /44%/. Wydział Oświaty planuje po likwidacji gimnazjum, umieszczenie w budynku przedszkoli mieszczących się w budynkach nie należących do Miasta. Rozwiązanie to można jednak zrealizować nawet bez likwidacji gimnazjum, poprzez wydzielenie jednego skrzydła budynku – na parterze, specjalnie na ten cel.


Komentarze (0)

Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
20

cze

17:00
Ogród Łazarz, ul. Potockiej 39/41 (między blokami)
Koncert na Powitanie Lata w wykonaniu Eugeniusz Cołty i Piotra Jurkiewicza

22

cze

Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Giełda modelarska samochodów

30

cze

18:00
Park Wilsona Muszla Koncertowa
Poznańskie Muzykalia - koncert: Wojciech Korda i Ada Rusowicz

10

wrz

do 13-09-2024
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Drema" - Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego

20

wrz

do 22-09-2024
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Retro Motor Show" - Targi Pojazdów Zabytkowych

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: