Portal lazarz.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal lazarz.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Wywiad z Stanisławem Gorzelańczykiem, kandydatem do Rady Miasta - PiS - .:LAZARZ.PL->poznański portal dzielnicowy:. Łazarz w z@sięgu myszki
Wywiad z Stanisławem Gorzelańczykiem, kandydatem do Rady Miasta - PiS
10-11-2010 00:00   Janusz Ludwiczak
Rozmowa ze Stanisławem Gorzelańczykiem, kandydatem do Rady Miasta Poznania z okręgu nr 2 Ogrody-Łazarz-Jeżyce, startującym z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedlowość.


 1. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować do Rady Miasta Poznania?
  Na Jeżycach działam społecznie na rzecz mieszkańców od przeszło 16 lat. Obecnie pełnię funkcję przewodniczącego Rady Osiedla Jeżyce. Wydaje mi się, że zgromadziłem dostateczne doświadczenie do podjęcia działań na szerszym terenie niż osiedle. Ponadto kiedy wielokrotnie uczestniczyłem, jako mieszkaniec, w sesjach rady miasta, to dziwiłem się postawie części radnych, którzy prywatnie - w rozmowach - przyznawali mi rację, po czym głosowali inaczej. Chciałbym, ażeby radni byli naprawdę aktywni i współdecydowali o losie mieszkańców i miasta.
 2. Jakie trzy najważniejsze sprawy widzi Pan do załatwienia w najbliższym czasie przez nową Radę Miasta?
  Przede wszystkim systematyczne obniżenie deficytu. Około 60% dochodów idzie na spłaty zadłużenia miasta. Nikt w normalnych warunkach nie żyje na kredyt. Spłata kredytu powoduje, że brakuje środków na prawidłowe funkcjonowanie miasta i zaspakajanie potrzeb mieszkańców.
  Po drugie - przekazanie większych kompetencji samorządom pomocniczym, czym zwiększy się udział mieszkańców w decydowaniu o rozwoju miasta. Należy docenić doświadczenie i energię tych samorządów dla lepszego wykorzystania mienia miasta i możliwości powstawania inicjatyw mieszkańców.
  Należałoby też się skupić na rozwiązywaniu bieżących problemów mieszkańców, gdyż wiele z nich można rozwiązać od razu, bo nie wymagają dużych nakładów finansowych ze strony miasta. Trzeba organizować spotkania z mieszkańcami i słuchać ich propozycji oraz oczekiwań.
 3. Jak widzi Pan Łazarz za 4 lata? Jak sądzi Pan, co uda się nowej Radzie Miasta zrobić dla dzielnicy w najbliższej kadencji?
  Jako mieszkaniec Jeżyc widzę też podobne problemy na Łazarzu. Nowi radni miejscy muszą się w większym stopniu konsultować z radami osiedli, wręcz powinni przedstawiać mieszkańcom nad czym pracują i zasięgać ich opinii. Uchwalanie pochopnych uchwał nie rozwiązuje problemów a konflikt powraca. Radni powinni się skupić na gospodarności i optymalnym wykorzystaniu posiadanych środków. Dotychczasowy sposób sprawowania władzy powodował, że głos radnego nie zawsze był uwzględniany. Radni muszą w większym stopniu decydować o zapadających decyzjach w mieście. Również od kreatywności nowego prezydenta będzie zależała przyszła współpraca. Myślę, że nastąpią zmiany (np. reforma samorządów pomocniczych), które w ostateczności poprawią warunki życia w Poznaniu.
 4. Targi powinny być sprywatyzowane czy skomunalizowane?
  Pytanie to wynika z faktu, że sposób dotychczasowego zarządzania targami jest taki, jak tego by oczekiwali właściciele,- stąd pytanie o prywatyzację. Był taki czas, że Międzynarodowe Targi Poznańskie były chlubną wizytówką miasta.
  Trzeba do tego powrócić, ale najpierw należałoby je skomunalizować na rzecz miasta. Prywatyzacja może też nieść wiele znaków zapytania. Mamy niekorzystny przykład prywatyzacji - ZNTK.
 5. Tylko w ostatnich 8 latach (2002-2009) według danych GUS Grunwald wyludnił się o 8254 mieszkańców. Natomiast według danych miasta Łazarz wyludnił się w ostatnich 10 latach (2000-2010) o prawie 10 tys. mieszkańców (9 666, z czego 7576 z terenu Osiedla Świętego Łazarza, 2090 z terenu Osiedla Targowego). Proces wyludniania dzielnicy jest co raz większy. Tylko w pierwszym półroczu liczba mieszkańców Łazarza zmniejszyła się 423 mieszkańców (z Osiedla Św.Łazarza - 346, z Os. Targowego - 77).
  Co zrobić, by mieszkańcy Łazarza nie chcieli się wyprowadzać z dzielnicy oraz by przybywali nowi?

  Problem wyludnienia Poznania nieodłącznie związany jest z wysokimi kosztami jakie muszą ponosić mieszkańcy. Żadna instytucja nie jest zainteresowana ażeby życie było tańsze. Ze strony władz miasta nie widać przykładów. Na początku tego roku była przeprowadzona sonda w sprawie kosztów życia - Poznań wypadł jako najdroższe miasto. Drugi element ucieczki z miasta - to pogarszanie się warunków życia. Np. brak miejsc parkingowych. W uchwalonym studium wprowadza się minimalne progi parkingowe dla nowopowstających obiektów mieszkalno- biurowo- handlowych. W efekcie po wybudowaniu budynku brakuje tych miejsc. Niestety w studium rozwoju miasta przyjęto takie normatywy. Są one niekorzystne. Nie można się godzić na zabudowę tak zwartą, że mieszkańcy nie mogą zaparkować. Miasto, ażeby było przyjazne ludziom, musi prowadzić dobrą politykę parkingową. Również zieleń przegrywa w gęstej zabudowie, a bez niej trudno żyć. Elementem, który może powstrzymać odpływ mieszkańców to sprzedaż licznych pustostanów -mieszkań do remontu osobom gwarantującym ich wyremontowanie i utrzymanie.
 6. Co sądzi Pan o sporze pomiędzy Kurią, a Miastem w sprawie 8LO. Jak Pana zdaniem można rozwiązać problem "ósemki"?
  Spór jest zbyt mocno rozdmuchany, co nie przyczynia się do zrozumienia problemu. Nie można negować zwrócenia mienia dawnym właścicielom, niezależnie czy jest to osoba fizyczna, czy Kościół. Każda nieruchomość jest niepowtarzalna, stąd trudno mówić o zamianie. W Poznaniu jest wiele wolnych, dużych obiektów. Jeden - były budynek SP 66, przy alei Niepodległości, - został lekkomyślnie przekazany do rozbiórki, a był w dobrym stanie technicznym, z dużą salą gimnastyczną, z monitoringiem. I pomimo nagłośnienia problemu - nikt nie zwrócił uwagi na tę niegospodarność. Myślę, że przy dobrej woli ze strony Miasta można znaleźć podobny obiekt i przenieść szkołę w inne miejsce.
 7. Czy jest Pan za powstaniem centrum handlowo-usługowego "Metropolis"?
  Jestem mieszkańcem Jeżyc, dlatego trudno mi wypowiadać się w tej kwestii, ale myślę, że zanim zapadnie decyzja, to powinna odbyć się debata społeczna z mieszkańcami, z dyskusją zwolenników i przeciwników. Trzeba sobie uzmysłowić, że centrum handlowe to pogorszenie standardów zamieszkania: hałas, wzmożony ruch samochodowy, okresowe powstawanie korków. Obiekt, jak mi wiadomo, ma liczyć około 22 pięter, jest to sporo. Oddziaływanie na okolicę takiego giganta nie dla wszystkich będzie korzystne. Również moje obawy budzą koszty pośrednie jakie spadną na budżet miasta: przebudowa dróg, uzbrojenia i inne bliżej nie określone działania związane z finansami miasta, które trzeba będzie ponieść.
 8. Główna ulica dzielnicy - Głogowska (podobnie jak Św.Marcin i Dąbrowskiego) jeszcze do niedawna tętniła życiem. W tej chwili powstają tu praktycznie same banki i salony sukien ślubnych.
  Czy jest szansa przywrócenia dawnego charakteru ulicy Głogowskiej, po przez np. zrobienie z niej deptaku z ogródkami i kawiarenkami?

  O tym jak będzie toczyło się życie na ul. Głogowskiej decyduje jej funkcja. Jest to główna arteria Łazarza i pełni funkcję ulicy dojazdowej do miasta.
  Ustawić ogródki można, ale czy ktoś będzie chciał przy hałasie i spalinach odpoczywać?, - ruchu w tym miejscu nie ograniczymy. Można z powodzeniem na te cele reaktywować mniejsze ulice, przylegające np. do parku Wilsona.
 9. Jak można rozwiązać problem z parkowaniem w dzielnicy? Szczególnie w okolicach Areny, Targów i Lejka Łazarskiego?
  Problem parkowania w dzielnicach o zwartej zabudowie wymaga wprowadzenia działań systemowych i dotyczy zarówno Łazarza jak i Jeżyc. Zmiana zapisów w studium rozwoju miasta w zakresie podwyższenia normatywu parkingowego i zobowiązanie inwestora zabudowującego nieruchomość gruntową do tworzenia ogólnodostępnych miejsc parkingowych pomogłoby miastu w rozwiązaniu tego problemu.
  Od wielu lat postulujemy na Jeżycach wyrysowanie linii parkingowych, to również by uporządkowało wykorzystanie miejsc parkingowych. Następnym problemem są samochody nieużywane, skutecznie zabierające miejsca innym. Parkowanie na terenie przyległym do Areny wymaga, jak już wspomniałem, działań systemowych.
  Tworzenie parkingu na terenie Targów jest zadaniem własnym miasta i skarbu państwa, posiadających tam udziały. Od wielu lat nie podjęto działań, aby na terenie targów powstał wielopoziomowy parking dla wystawców i gości targowych. W czasie przebudowy odcinka hali od strony Bukowskiej przy budynku Iglicy można było rozwiązać ten problem częściowo lokalizując w podziemiu parking wielopoziomowy. W chwili obecnej należałoby pomyśleć o miejscu po rozebranym budynku restauracji "Adria". Co do rejonu Lejka, to w celu rozwiązania problemów parkingowych można wykorzystać tereny będące własnością miasta, znajdujące się w tym miejscu.
 10. Czy na Łazarzu powinna zostać wprowadzona strefa parkowania? Jeśli tak, to gdzie, w jakim rejonie?
  Tworzenie strefy płatnego parkowania nie jest dobrym rozwiązaniem. Przed podjęciem tej decyzji należałoby przeprowadzić debatę z mieszkańcami tych rejonów. Problem ze strefą polega na tym, że jej wprowadzenie i tak nie zapewni miejsc parkingowych, pomimo wykupienia abonamentu. Takie rozwiązanie kolejnym podatkiem i elementem powodujących odpływ mieszkańców. Jest to żerowanie na potrzebach ludzkich i wykorzystywanie sytuacji braku wyboru dla właścicieli pojazdów. Samochód, komórka czy komputer są zdobyczami powszechnymi i nie można ograniczać ich używania. Z mojego przykładu pracy społecznej na Jeżycach mogę powiedzieć, że w ciągu minionych lat nie powstał żaden parking ogólnodostępny, będący znakiem rozwiązywania tego problemu przez władze miasta. To dzięki uporowi mieszkańców – Radnych Osiedla Jeżyce, po kilku latach udało się utworzyć ogólnodostępny parking, niepłatny, u zbiegu ulicy Poznańskiej i wiaduktu "pestki", w miejscu po rozebranym zbiorniku przeciwpożarowym.
 11. Co sądzi Pan o reformie jednostek pomocniczych i połączeniu Osiedla Świętego Łazarza z Osiedlem Targowym? Czy nowa Rada Osiedla będzie działać jeszcze lepiej i sprawniej, chociażby dzięki lepszym kompetencjom i większemu budżetowi?
  Zapoczątkowana reforma samorządu w zatwierdzonym zapisie jest ujęta w sposób mglisty i budzi wiele obaw. W reformie nie chodzi o to ile rady osiedli dostaną pieniędzy, lecz o to ile pozwoli się działać mieszkańcom. Enigmatyczny wpływ na uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego jest główną słabością opracowanej w tym ujęciu reformy i niewiele ona wnosi do wpływu na podejmowanie prawidłowych decyzji. Po wyborach nowi radni miasta powinni wspólnie z prezydentem kontynuować dalsze prace nad jej przekształceniem.
 12. Jak można rozwiązać problem toalety publicznej na Rynku Łazarskim?
  Wydaje się, że można zastosować sprawdzone i stosowane rozwiązania w innych miastach europejskich. W Wiedniu toalety są niepłatne. Miasto dba o ich sprzątanie. Personel sukcesywnie wykonuje swoje prace i nikt nie wymaga zbierania opłat. W Berlinie przy ruchliwej trasie stoją przenośne toalety. Urządzenia sanitarne są na bieżąco czyste, odświeżone środkami zapachowymi.
 13. Czy Zbigniew Wągrowski, dobrze wypełnia obowiązki administratora Parku Wilsona (przyp. nie zgadzał się na powstanie placu zabaw, dopiero po ponad 2 latach zaczęła działać fontanna przy muszli, część mieszkańców narzeka na zaniedbany Park Wilsona)?
  Nie mogę na ten temat nic powiedzieć, gdyż najczęściej przebywam w parku - Stare Zoo.
 14. Mieszkańcy ulicy Kolejowej narzekają na to, że nikt się nimi nie interesuje. Kiedy ulica Kolejowa doczeka się remontu?
  Jest to trudny problem, bo z naszych doświadczeń (Rada Osiedla Jeżyce) wynika, że wymaga to wielokrotnych monitów w ZDM, interwencji, telefonów, cierpliwego przypominania o problemie. ZDM to problem w sobie, ale jest w tym urzędzie wiele osób rozwiązujących potrzeby mieszkańców. ZDM powinien opracować plan remontów dla poszczególnych dzielnic Miasta na dany rok kalendarzowy i po zaakceptowaniu przez Radę Miasta Poznania skupić się na działaniach naprawczych. W imieniu samorządu Jeżyc złożyłem wiele postulatów w zakresie zmian w sposobie współdziałania ZDM z Radami Osiedli, w okresie ponad roku pracy nad reformą samorządów pomocniczych, w Doraźnej Komisji do Spraw Reformy Samorządów Pomocniczych (do wglądu protokoły z posiedzeń komisji/).
 15. W studium planowania i zagospodarowania przestrzennego zapisany jest tramwaj w ciągu ulicy Grochowskiej i na os. Kopernika (m.in. w ciągu ul. Arciszewskiego). Kiedy jest szansa na zrealizowanie tej inwestycji? Czy w ogóle tramwaj na os. Kopernika i w ciągu ulicy Grochowskiej jest potrzebny?
  Jest to trudny problem, bo z naszych doświadczeń (Rada Osiedla Jeżyce) wynika, że wymaga to wielokrotnych monitów w ZDM, interwencji, telefonów, cierpliwego przypominania o problemie. ZDM to problem w sobie, ale jest w tym urzędzie wiele osób rozwiązujących potrzeby mieszkańców. ZDM powinien opracować plan remontów dla poszczególnych dzielnic Miasta na dany rok kalendarzowy i po zaakceptowaniu przez Radę Miasta Poznania skupić się na działaniach naprawczych. W imieniu samorządu Jeżyc złożyłem wiele postulatów w zakresie zmian w sposobie współdziałania ZDM z Radami Osiedli, w okresie ponad roku pracy nad reformą samorządów pomocniczych, w Doraźnej Komisji do Spraw Reformy Samorządów Pomocniczych (do wglądu protokoły z posiedzeń komisji/).

Stanisław Gorzelańczyk (ur. 1954) - budowlaniec, "Jeżyczanin". Aktywny współtwórca i działacz społeczny Rady Osiedla Jeżyce. Pomysłodawca i organizator spektakularnego marszu protestacyjnego przeciwko sprzedaży zajezdni na Gajowej. Inicjator renowacji wieży i izby pamięci w Szkole Podstawowej nr 36. Od 2006 roku jest Przewodniczącym Rady Osiedla Jeżyce.


Fot: Zdjęcia udostępnione przez Stanisława Gorzelańczyka

Komentarze (4)

13-11-2010 22:44:36
Stachu
Zagłosowałbym na niego choćby tylko dlatego że ma fajne wąsy
13-11-2010 17:03:26
Mark
.... znam tego faceta osobiście z różnych realizowanych inicjatyw i działań, to człowiek naprawdę zaangażowany, który chce dużo zrobić, jako zwykły mieszkaniec dzielnicy Jeżyce rozumie faktyczne problemy mieszkańców. Myślę, że Pan Gorzelańczyk może dużo zdziałać .... no chyba że się zderzy z panującą w Urzędzie Miasta powszechną niemocą i nie da rady ....
10-11-2010 11:04:42
piter
Prawdziwa tragedia, że tacy ludzie kandydują z naszej dzielnicy. Najlepiej wyrzucić szkołę i oddać kurii budynek. Super. Niektórym to się już w głowie poprzewracało, kościół ma zarabiać wielką kasę, a dzieciaki niech sobie szukają nowego miejsca. Panie kandydacie, z kim Pan trzyma - z normalnymi ludźmi czy z duchownymi patrzącymi na własny interes? Wątpię, by po takich odpowiedziach ktoś na Łazarzu na Pana głosował.
10-11-2010 08:24:00
kaśka
Jest Pan śmieszny. Jak można tak po prostu 8 LO ma się wynieść??? A to, że szkoła działa kilkadziesiąt lat przy Glogowskiej się nie liczy? A gdzie miłosierdzie kościoła? No tak jak w radzie osiedla działają takie pisiory to się nie dziwie, że potem Jeżyce wyglądają jak wyglądają.
Aktualności
Niezapominajka
17

paź

17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Uroczysta inauguracja sezonu kulturalno-oświatowego 2019/2020 na Łazarzu

19:00
Galeria Muzalewska ul. Głogowska 29/3 m.6
Sławomir Dróżdż "dlaczego" - wernisaż

19:30
Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej ul. Obozowa 5 (przy Rondzie Jeziorańskiego)
Händel: włoskie sonaty triowe i solowe - koncert

18

paź

do 21-10-2019
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Poznań Sport Expo" - targi sportowe

do 20-10-2019
Międzynarodowe Targi Poznańskie
PGA - Poznań Game Arena. Targi gier i multimediów

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: