Sesja XXXIX (zwyczajna) 24.01.2018
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie uwag do koncepcji organizacji ruchu na terenie Łazarza.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia lokalu położonego w budynku przy ul. Jarochowskiego 49.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Hetmańskiej i Góreckiej”.
 7. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Poznańskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury w zakresie realizacji zadania „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych w Parku Kasprowicza i Ogrodzie Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych” w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2018 na terenie Osiedla Św. Łazarz.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o umożliwienie realizacji całości zadania „Rozbudowa Placu Nowakowskiego – Zielony Przystanek-plac Nowakowskiego” przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chociszewskiego i Kasprzaka.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w Zespole ds. PBO 2019.
 12. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 13. Przedstawienie propozycji dot. budowy miejsc parkingowych w Parku Kasprowicza.
 14. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Szczegółowa relacja


Załączniki:
Uchwały {POBIERZ PDF}


Obecność radnych:
1. Ryszard Balcerzak NIEOBECNY
2. Bożena Banaszak OBECNA
3. Dorota Bartkowiak NIEOBECNA
4. Wojciech Dera OBECNY
5. Agnieszka Glapa OBECNA
6. Adam Kaczmarek OBECNY
7. Maria Kopeć NIEOBECNA
8. Hieronim Kozłowski OBECNY
9. Jakub Kozłowski NIEOBECNY
10. Maria Łazarz OBECNA
11. Bogumiła Maćkowiak OBECNA
12. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz OBECNA
13. Roman Modrzyński OBECNY
14. Filip Olszak OBECNY
15. Piotr Pałgan OBECNY
16. Maria Paradowska OBECNA
17. Łukasz Prymas OBECNY
18. Iwona Rajewicz-Szyba NIEOBECNA
19. Tomasz Wojciechowski OBECNY
20. Wojciech Wośkowiak NIEOBECNY
21. Bogna Zielińska OBECNA
Obecnych radnych: 15
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
22

lut

do 24-02-2018
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Gardenia - Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Specjal Days - Targi Produktów Świątecznych i Okazjonalnych
Sport Invest - Targi Branży Sportowej i Rekreacyjnej

02

mar

18:00
Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej ul. Obozowa 5 (przy Rondzie Jeziorańskiego)
Światowy Dzień Modlitwy - nabożeństwo ekumeniczne

04

mar

10:00
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2 ul. Grunwaldzka 16a
Otwarte Strażnice - zwiedzanie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicznej nr 2

06

mar

do 09-03-2018
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi mebli arena Design
Home Decor - Targi Wnętrz

15

mar

do 17-03-2018
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Salmed - Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego
Poznański Salon Optyczny

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: