Roosevelta zmieni nazwę? Na Reagana, Mazurkiewicza - twórcy Targów czy na Theodora Roosevelta?
13-11-2017 01:53   Janusz Ludwiczak
Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Kultury i Nauki pojawiła się propozycja, by główna arteria, przebiegająca wzdłuż Targów, łącząca Most Dworcowy z Kaponierą otrzymała imię prezydenta Ronalda Reagana. Przeciwko zmianom jest partia Razem, zaś Federacja Anarchistyczna proponuje, by patronem tej ulicy została Jolanta Brzeska, zamordowana działaczka obrony lokatorów. Z kolei Tomasz Mikszo z archiwum MTP wyszedł z inicjatywą, by patronem tej arterii był Edward Mazurkiewicz, który zainicjował działalność Targu Poznańskiego, dzięki którym powstały MTP. Radny Tomasz Wierzbicki postuluje, by w sprawie nazwy ulicy Franklina Delano Roosevelta przeprowadzone zostały konsultacje społeczne i to mieszkańcy sami wypowiedzieli się w tej sprawie.

Przypomnijmy. W połowie października poznańscy radni z Komisji Kultury i Nauki wrócili do sprawy zmiany nazwy ulicy Franklina Delano Roosevelta, która miałaby zmienić nazwę na Ronalda Reagana.

To hańba dla Poznania, że jedna z głównych ulic nosi imię człowieka, który sprzedał nas sowietom. Fraklin Roosevelt zapisał się bardzo niechlubnie, uniemożliwił Stalinowi zawładnięcie Polską i przyczynił się do 50-leniego okresu systemu komunistycznego. Ronald Reagan w znaczący sposób wraz z Janem Pawłem II przyczynił się do obalenia ustroju komunistycznego w Polsce – mówi w rozmowie z portalem lazarz.pl Joanna Frankiewicz, Radna Miasta Poznania, Poznański Ruch Obywatelski, która zgłosiła pomysł przemianowania ulicy.

Zmiana nazwy ulicy nie wiązałaby się z dużymi kosztami dla mieszkańców. Na dowodach osobistych nie ma już adresu zamieszkania, wymiana dokumentów nie wiąże się z kosztami – dodaje radna Joanna Frankiewicz.

Pomysł ten poparli radni PiS i PO. Jedynie klub Zjednoczonej Lewicy opowiada się, by pozostawić nazwę Roosevelta, ale Franklina zastąpić Theodorem.

Jestem przeciwko zmianie nazwy tej ulicy. Nie podoba mi Franklin Delano Roosevelt jako postać historyczna i jako patron tej ulicy, z uwagi na jego postawę wobec Polski i brak reakcji na holocaust o którym był informowany. Od dawna proponuję, by patronem tej ulicy był Theodor Roosevelt, wcześniejszy Prezydent USA, życzliwy odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Po za tym przemianowanie ulicy Franklina Roosevelta na Theodora Roosevelta nie spowoduje całkowicie żadnych kosztów. Mieszkańcy i firmy nie będą musiały ponosić kosztów związanych z wymianą dokumentów – powiedziała Katarzyna Kretkowska, radna Zjednoczonej Lewicy.


Anarchiści chcą ulicę ku pamięci zamordowanej działaczki praw lokatorów

Przeciwko zmiany nazwy ulicy Roosevelta na prezydenta Ronalda Reagana jest Federacja Anarchistyczna.

Postać ta jest symbolem neoliberalnej polityki w sferze ekonomicznej i konserwatywnej polityki w sferze społecznej. Polityka ekonomiczna Reagana miała na celu jedynie interesy amerykańskiej gospodarki, co doprowadziło w połowie lat 80. do kryzysu ekonomicznego w wielu krajach, licznych wystąpień społecznych w Ameryce Łacińskiej i masowego głodu w krajach biednego Południa – tłumaczy w przesłanym oświadczeniu do naszej redakcji Federacja Anarchistyczna s. Poznań.

W zamian anarchiści proponują, by ulica Roosevelta została zmieniona na ulicę Jolanty Brzeskiej.

Padła ona ofiarą czyścicieli kamienic, a jednocześnie była działaczką, która wytrwale walczyła o prawa innych gnębionych najemców. I dlatego musiała zginąć. Zmiana nazwy ulicy na imienia Jolanty Brzeskiej byłaby symbolicznym odcięciem się władz miast Poznania od "dzikiej prywatyzacji" zasobów lokalowych, "czyszczenia kamienic", "afer testamentowych" itd. Stanowiłoby to też symboliczne zadośćuczynienie wobec tych mieszkańców i mieszkanek Poznania, które były przymusowo wysiedlane ze swoich domów, gnębione i poniżane, a na których los władze miasta Poznania długo pozostawały obojętne –tłumaczy Federacja Anarchistyczna.


Ulica twórcy Targów?

Z kolei Tomasz Mikszo z archiwum MTP wyszedł z inicjatywą, by patronem tej arterii był Edward Mazurkiewicz, dzięki któremu Poznań zawdzięcza Targi.

Od kilku lat powraca temat zmiany nazwy ulicy Roosevelta. W zamian proponuje się nam nazwiska prezydentów (nie tylko polskich) i premierów (Margaret Thatcher) zapominając absolutnie o naszych lokalnych postaciach, godnych upamiętnienia. Odcinek pomiędzy Mostem Dworcowym a Rondem Kaponiera to przede wszystkim pawilony Międzynarodowych Targów Poznańskich, instytucji nierozerwalnie związanej z nazwiskiem prezesa Związku Towarzystw Kupieckich Edwarda Mazurkiewicza. Postać Edwarda Mazurkiewicza została już zweryfikowana przez blisko stuletnią historię, nie podlega ona wątpliwościom obecnych czasów, kiedy to trwa walka o pozycjonowanie tylko "swoich bohaterów" przez różne ugrupowania polityczne. Ta postać całym swoim życiem i działaniem pokazywała troskę o dobro Miasta – tłumaczy Tomasz Mikszo.

Edward Mazurkiewicz jako sekretarz Związku Towarzystw Kupieckich stworzył prężny sekretariat Związku (oddając bezinteresownie na ten cel swoje pomieszczenia przy ul. Kantaka) i od 1919 roku działał w ramach Związku tworząc podwaliny pod centralną instytucję kupiecką byłej dzielnicy pruskiej a także rady gospodarczej ziem Polski Zachodniej. Jego działalność w sferze gospodarczej była szeroko zakrojona, lecz chciałbym się skupić na zainicjowaniu przez niego działalności Targu Poznańskiego – to on był pomysłodawcą i współtwórcą tej poznańskiej i międzynarodowej instytucji targowej. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiewa m.in. artykuł adwokata Kazimierza Frąckowiaka "Kto był inicjatorem Targów Poznańskich – Jedna z najpiękniejszych kart poznańskiego kupiectwa" zamieszczony w Dzienniku Poznańskim (24 maja 1936 r.). Edward Mazurkiewicz zyskał poparcie targowej idei przez Prezydenta Jarogniewa Drwęskiego, a później w marcu 1920 roku na zjeździe delegatów Związku Towarzystw Kupieckich doprowadził do podjęcia uchwały o powołaniu Komitetu Targów Poznańskich. Intensywne działania i rozmowy z ministerstwem byłej Dzielnicy Pruskiej oraz Centralnym Związkiem Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów w Warszawie tzw. „Lewiatan” doprowadziły do powołania Komitetu Wystawy ( październik 1920 r.) składającego się z 44 osób który m.in.u stalił nazwę Targ Poznański i jego termin. Należy pamiętać, że w tym czasie apetyt na to aby stać się targową stolicą Polski miały także inne miasta jak chociażby Gdańsk, Lwów i Warszawa – zaznacza Tomasz Mikszo.

Edward Mazurkiewicz był faktycznym pomysłodawcą i inicjatorem powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich „patrząc dzisiaj już z pewnej perspektywy historycznej na ówczesne wypadki należy stwierdzić, że powstanie targów w Poznaniu byłoby pod znakiem zapytania, mimo bardzo przychylnych nastrojów ogółu kupiectwa poznańskiego do projektu urządzenia targów w Poznaniu, gdyby wtedy nie znalazł się mąż tej miary co śp. Mazurkiewicz, który zorientowany doskonale w sytuacji wszystkie swoje wysiłki poświęcił realizacji Targów Poznańskich już na wiosnę 1921 r." – dodaje Tomasz Mikszo.


Razem przeciwko zmianom

Przeciwko jakimkolwiek zmianom jest z kolei partia Razem, która kilka dni temu rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją.

Ulica Roosevelta jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i tłocznych ulic Poznania. Łącząc Rondo Kaponiera z dworcem kolejowym, stała się ważną arterią dla wszystkich przyjezdnych, jak i samych mieszkańców miasta. Jednak po wielu latach, radnych PO i PiS połączył postulat zmiany patrona ulicy. Brak merytorycznych argumentów przemawiających za zmianą doprowadził do próby tłumaczenia swoich działań odległą historią prezydentury Roosevelta, jako przywódcy, który niedostatecznie zabiegał o polską niepodległość na konferencji jałtańskiej. Politykiem, który połączył obóz Platformy i PiS-u, stał się inny amerykański prezydent - Ronald Reagan. Zdecydowanie sprzeciwiamy się ideologicznym zabiegom miejskich radnych. Nie chcemy aby Poznań honorował polityka, który swoimi działaniami przyczynili się do niszczenia praw pracowniczych i nieograniczonej prywatyzacji bez względu na los zatrudnionych w przedsiębiorstwach osób – przekonuje Amadeusz Smirnow, Partia Razem.

Uważamy, że popieranie kary śmierci oraz wsparcie, którego Reagan udzielał krwawym, latynoamerykańskim dyktatorom są działaniami całkowicie sprzecznym z wartościami, którymi kieruje się współczesne społeczeństwo. Rękoma Reagana i Thatcher (która także ma zostać patronką jednej z poznańskich ulic) zbudowano system rosnących nierówności, niestabilności zatrudnienia i ubóstwa. System neoliberalny prowadzący do częstych kryzysów gospodarczych, społecznych i humanitarnych – dodaje Amadeusz Smirnow.


Zdecydują sami mieszkańcy?

Miejski radny Tomasz Wierzbicki zaproponował, by w sprawie ulicy Roosevelta przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

W ostatnim czasie został publicznie przedstawiony pomysł zmiany nazwy obecnej ulicy Franklina Roosevelta na ulicę Ronalda Reagana. Propozycja ta nie wynika z konieczności podejmowania zmian ze względu np. na obowiązujące akty prawne wyższego rzędu, a jedynie z inicjatywy radnych. Każda zmiana obowiązującej nazwy ulicy wiąże się z koniecznością wymiany dokumentów zarówno przez mieszkańców, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną przy ulicy, której mają dotyczyć zmiany. Ze względu na fakt, że propozycja dotyczy jednej z ważniejszych ulic w Poznaniu, na temat zmian powinni wypowiedzieć się zainteresowani mieszkańcy miasta – uważa Tomasz Wierzbicki, Radny Miasta Poznania, Prawdo do Miasta.

Konsultacje miałyby odbyć się do końca lutego. Mieszkańcy mieliby wskazywać czy ulica Roosevelta miałaby zostać przemianowana, jeśli tak to jaka miałaby być nowa nazwa ulicy. W drugim etapie poznaniacy mieliby w drodze głosowania dokonywać wyboru pomiędzy przedstawionymi propozycjami w drodze głosowania.


Lecha Kaczyńskiego

Dodajmy, że w lutym ubiegłego roku klub radnych PiS złożył projekt uchwały w sprawie przemianowania ulicy Franklina Delano Roosevelta na Lecha Kaczyńskiego. Negatywną opinię w tej sprawie wydały Rada Osiedla Jeżyce i Rada Osiedla Święty Łazarz. Powstała nawet specjalna, pod którą podpisało się blisko 1,2 tys. mieszkańców, którzy apelowali o niezmienianie nazwy ulicy F. Roosevelta na Lecha Kaczyńskiego.

PiS jednak wycofał się z tej propozycji. Możliwe jednak, że wojewoda zaproponuje, by ulica 23 Lutego zmieniła nazwę na Lecha Kaczyńskiego. Jak pisała "Gazeta Wyborcza" według Zbigniewa Hoffmanna "ulica 23 Lutego upamiętnia "wejście Armii Sowieckiej do Poznania". Zgodnie z przyjętą przez Sejm w kwietniu zeszłego roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu samorządy miały czas do września na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go. Jeśli tego nie zrobiły to wojewoda ma teraz prawo sam dokonać zmiany nazw ulic. Zdaniem Piotra Bojarskiego i Tomasza Cylki z "Wyborczej" ulica 23 Lutego zostanie przemianowana na Lecha Kaczyńskiego.


R E K L A M A

Komentarze (1)

14-11-2017 16:42:23
Negatyw
Nie stać nasze miasto na takie cyrki... (!!!!).

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
22

lut

do 24-02-2018
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Gardenia - Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Specjal Days - Targi Produktów Świątecznych i Okazjonalnych
Sport Invest - Targi Branży Sportowej i Rekreacyjnej

02

mar

18:00
Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej ul. Obozowa 5 (przy Rondzie Jeziorańskiego)
Światowy Dzień Modlitwy - nabożeństwo ekumeniczne

04

mar

10:00
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2 ul. Grunwaldzka 16a
Otwarte Strażnice - zwiedzanie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicznej nr 2

06

mar

do 09-03-2018
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Targi mebli arena Design
Home Decor - Targi Wnętrz

15

mar

do 17-03-2018
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Salmed - Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego
Poznański Salon Optyczny

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: